Mgr. Andrea Ugorová - ambulancia klinickej logopédie